Narayanabali

NARAYAN BALI PUJA IN GOKARNA

Narayana Bali is a Hindu ritual involving fire. Participating in Narayana Bali helps a person destroy negativity. The ritual makes them possess the dummy body which is later set alight. The pyre causes the soul to liberate and transcend. One should consult a good Brahmin for Narayan Bali Pooja to relieve the dead person’s soul and to help it reach its ultimate destination i.e. Yamaloka.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಯುಶಿಶುಗಳಾಗಿ ಮರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸತ್ತ ದಿವಸ ಶವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಆ ಆತ್ಮದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸತ್ತ ೧೧ ನೇ ದಿವಸ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಒಳಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ .